Reinanda Haverkamp - IJslandse Honden

IJslandse Honden Fokker
Reinanda Haverkamp

Mayla Elska Sylke IJslandse Honden

Iets over jezelf vertellen. Tsja, dat vind ik moeilijk. Over mijn dieren kan ik zo 4 pagina’s volschrijven maar over mijzelf?

Oké, ik ben van 1959, dus in de 60’er jaren. Geboren in Beekbergen en vanaf mijn jonge leeftijd gek op honden en paarden. Wij hadden thuis geen  hond maar mijn vader werkte als houtvester en vond een hondje aan de boom gebonden. Die bracht hij, tot ergernis van mijn moeder, mee naar huis. Ik was 6 jaar en helemaal verliefd. Robbie, zoals hij werd genoemd, had de tekening van een herdershond dus ik vertelde iedereen dat ik een herdershond had. Toen ik 19 jaar was is Robbie overleden. En al die jaren was hij mijn trouwe vriend.

Via de IJslandse paardenwereld kwam ik in contact met de IJslandse hond. En ik vond het een gezellige en vrolijke  hond. Bij mijn vrienden ging hij mee paardrijden, sprong dan in de vijver, rolde op het gras en ging aan je voeten liggen. Dus.. op een gegeven moment is Mayla frá Timberhusine bij ons gekomen als wollebol van 10 weken. Mayla is 3 juni jl. 18 jaar geworden. En… zij ligt altijd op mijn voeten.

Met Mayla hebben wij een nestje gefokt. Maar na een keizersnee zei de dierenarts dat haar baarmoeder niet erg mooi was en is ze direct gesteriliseerd. Vervolgens kwam Sylke fra Isafold bij ons wonen. Ook bij haar hebben wij een nestje gefokt en haar dochter, Elska Sylkesdottir v.d. Groenkamp aangehouden. En in de zomer 2023 is ook Whizzy Sola Frájálendi bij ons komen wonen.

Inmiddels in het rijke bezit van vier prachtige IJslandse honden.

Tevens ben ik fokker van de mini Shetland pony.

Mini Shetland Pony's

Voor meer informatie kun u mijn site bekijken: www.degroenkamp.nl

De Groenkamp

Reinanda Haverkamp
Wisselseweg 7
8162 RM Epe
+316 236 440 62
info@degroenkamp.nl

Reinanda Haverkamp met haar IJslandse Honden

Mayla Elska Sylke IJslandse Honden

Mayla Elska Sylke IJslandse Honden

Reinanda Haverkamp met haar IJslandse Honden

Reinanda Haverkamp met haar IJslandse Honden

Reinanda Haverkamp met haar IJslandse Honden

.

Breeder Icelandic Sheepdogs
Reinanda Haverkamp

Mayla Elska Sylke IJslandse Honden

Say something about yourself. Well, I find that difficult. I could write 4 pages about my animals, but about myself?

Okay, I was born in 1959, so in the 60’s. Born in Beekbergen and crazy about dogs and horses from my young age. We didn’t have a dog at home, but my father worked as a forester and found a dog tied to a tree. He brought it home, much to my mother’s chagrin. I was 6 years old and completely in love. Robbie, as he was called, had the drawing of a sheepdog so I told everyone I had a sheepdog. Robbie passed away when I was 19 years old. And all these years he was my faithful friend.

Through the Icelandic horse world I came into contact with the Icelandic Sheepdog. And I thought it was a nice and happy dog. With my friends he would go horseback riding, then jump into the pond, roll on the grass and lie down at your feet. So.. at one point Mayla frá Timberhusine came to us as a 10 week old wool ball. Mayla turned 18 on June 3rd. And… she is always on my feet.

We have bred a litter with Mayla. But after a caesarean section, the vet said her uterus wasn’t very nice and she was sterilized immediately. Then Sylke fra Isafold came to live with us. We also bred a litter with her and her daughter, Elska Sylkesdottir v.d. Groenkamp stayed with us. And now Whizzy Sola Fráhálendi has also come to live with us.

Now in the rich possession of four beautiful Icelandic Sheepdogs.

I am also a breeder of the mini Shetland pony.

Mini Shetland Pony

For more information, please visit my website: www.degroenkamp.nl

De Groenkamp

Reinanda Haverkamp
Wisselseweg 7
8162 RM Epe
+316 236 440 62
info@degroenkamp.nl

Reinanda Haverkamp met haar IJslandse Honden